Nieuwsberichten

Oproep kandidaatstelling vertegenwoordigers cursisten in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad

 
 
Foto van Cindy Van Vugt
Oproep kandidaatstelling vertegenwoordigers cursisten in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad
door Cindy Van Vugt - woensdag, 15 november 2017, 17:33
 

Geachte,

 

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) volgt de polsslag van ons onderwijs. Hij adviseert de overheid en bouwt mee aan het onderwijs van morgen. De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap overleggen in de Vlor over onderwijs- en vormingsbeleid.

 

In de Raad voor Levenslang en Levensbreed Leren zetelen vier vertegenwoordigers van de cursisten (4 effectieve leden/4 plaatsvervangers). Iedereen die een opleiding volgt of gevolgd heeft in het school- of kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de oproep in het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de basiseducatie, Syntra, VDAB of in het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk kan kandideren voor een mandaat.

De mandaten gaan in op 1 januari 2018 en worden toegekend voor een periode van vier jaar.

Meer informatie hierover kan je terugvinden via deze link.Met vriendelijke groet,


Horito CVO